Prof.Dr.Tibet Erdoğdu

Branş: Ürolojik Cerrahi
Hastane: İstanbul Florence Nightingale Hastanesi

Website:

Böbrek kanserinde böbrek fonksiyonları korunarak tümor çıkarılabilir mi ? Tibet Erdoğru

Kadınlarda mesane sarkması 'da Vinci Robotik Cerrahi'' sistemi ile nasıl tedavi edilir ? Tibet Erdoğru

Mesane kanserlerinde yapay mesane ameliyatı sonrası cinsellik korunabilir mi ? Tibet Erdoğru

Prostat kanseri ameliyatında cinsel fonksiyonları korumak mümkün müdür?Tibet Erdoğru

Testis kanseri tedavisinde 'da Vinci Robotik Cerrahi'' sistemin avantajlari nelerdir ? Tibet Erdoğru