Prof.Dr.Orhan Tanrıverdi

Branş: Ürolojik Cerrahi
Hastane: Liv Vadi Hastanesi

Website:

'da Vinci Robotik Cerrahi'' Yönteminin Gelişimi ve Ürolojik Ameliyatlarda Kullanım Oranları - Prof. Dr. Orhan Tanrıverdi