Doç.Dr.Giray Ergin

Branş: Ürolojik Cerrahi
Hastane: Koru Hastanesi

Website:

Robotik Basit Prostatektomi - Dr. Giray Ergin

Robotik Lenf Nodu Diseksiyonu - Dr. Giray Ergin

Robotik Mesane Augmentasyonu - Dr. Giray Ergin