UPJ DARLIĞI

İdrarı üreten böbrekler, karnın arkasında, omurganın iki yanında bulunan iki küçük organdır. Böbrekler, tuz, potasyum ve asit dengesini sağlamak için artıkları ve fazla sıvıları vücuttan atar.

Üreteropelvik bileşke (UPJ) tıkanıklığı; böbreğin üretere (idrarı idrar kesesine (mesane) taşıyan tüp) bağlandığı noktada oluşan tıkanıklıktır. Yetişkinlerde ve çocuklarda sıklıkla görülen bir rahatsızlıktır. Bu durum böbrekten çıkan idrarın akışını engeller ve böbrekteki sıvı basıncını arttırarak zamanla böbrek fonksiyonlarının bozulmasına hatta böbrek kaybına neden olabilir. Tıkanıklık doğuştan olabilir veya zamanla da gelişebilir. Tıkanma oluştuğunda, semptomlar ortaya çıkabilir. Bu tıkanma, başka bir sebepten dolayı test yaptırıldığında keşfedilebilir. Diğer yaygın böbrek hastalıkları şunlardır:

İdrar Yolları Tıkanıklığı; Tıkanıklık idrar yolunun herhangi bir yerinde meydana gelebilir. İdrar yolları tıkanıklığı enfeksiyon ve böbrek taşı gibi ciddi yan etkilere yol açabilir. Tedavi edilmezse kronik ağrı ve böbrek hasarına yol açabilir.

Üreter Tıkanıklığı; Üreterler idrarı böbreklerden mesaneye taşıyan kanallardır. Üreter tıkanıklığı, böbrek taşının yol açtığı doku yaralanmaları, geçirilmiş cerrahi bir operasyon veya yakın organların üreteri sıkıştırması gibi sebeplerden dolayı meydana gelebilir. Tedaviye karar vermeden önce, hekimle, üreteri etkileyen farklı sebep ve durumlarla ilgili konuşmak önem arz etmektedir.

UPJ DARLIĞININ BELİRTİLERİ NELERDİR?

 • Sırt ağrısı
 • Kanlı idrar
 • Karında kitle
 • Böbrek enfeksiyonu
 • Böbreklerde gelişme eksikliği
 • Böbrek yolu enfeksiyonu
 • Ateş
 • Kusma

UPJ DARLIĞININ TANISINDA HANGİ YÖNTEMLER KULLANILIR?

Hamilelik sırasında uygulanan ultrasonografi testleri bebekteki böbrek problemlerini gösterebilir. Doğum sonrası UPJ darlığının tanısında kullanılan testler şunlardır:

 • BUN testi
 • Kreatin Klirensi
 • Bilgisayarlı Tomografi
 • İntravenöz Pyelografi
 • Bilgisayarlı Tomografi Ürografisi (BTÜ)
 • Nükleer Böbrek taraması
 • Voiding Sistoüretrografisi(VSUG)
 • Ultrason

UPJ DARLIĞI NASIL TEDAVİ EDİLİR?

UPJ darlığının tedavisinde genellikle cerrahi uygulanır. Uygulanan işlemler şunlardır;

Endoskopik teknik: Hastada herhangi bir kesi açılmadan gerçekleştirilir. Hastanın üretrasına küçük bir enstrüman yerleştirilir. Bu enstrümanla cerrah tıkanıklığı açar.

Piyeloplasti: Tıkanıklığın olduğu bölgedeki yaralı kısmın çıkarılarak böbrek ve üreterin sağlıklı kısımlarının tekrar bağlanmasıdır.

Piyeloplasti ameliyatlarında kullanılabilen cerrahi yöntemler şunlardır:

da Vinci Robotik Cerrahi

Operasyon hastanın karın duvarında açılan çok küçük kesilerle hedef anatomiye gönderilen robotik kollar üzerinden gerçekleştirilir. Kesilerden biri operasyon alanının üç boyutlu, yüksek çözünürlüklü, gerçek, eş zamanlı görüntüsünü cerrah konsoluna gönderen floresan görüntüleme özelliğine sahip kamera için kullanılır. Cerrah, konsolunu kullanarak robotik enstrümanları yönetir. Böylelikle insan eliyle ulaşaması çok zor olan alanlara rahatlıkla ulaşır ve insan eliyle yapamadığı manevraları yapma şansına sahip olur. Ayrıca 540 derece dönüş özelliğine sahip enstrümanlar sayesinde el titremesinin ameliyat sahasına yansıması engellenir. Özellikle Piyeloplasti ameliyatında idrar kanalının hasarlı veya tıkanıklık yaratan kısmı çıkarıldıktan sonra kalan bölüm anostomoz denilen yöntemle uç uca birbirine dikilir. Bu işlem gerçekleştirilirken da Vinci robotik cerrahi dar alanlardaki hareket kabiliyetiyle cerraha pek çok avantaj sağlamaktadır. Ayrıca bu yöntemde açılan kesilerin çok küçük olması ameliyat sonrası hastanın iyileşme süresini kısaltır. Robotik Piyelopilasti ameliyatı çocuk ve yetişkin her yaş gurubuna uygulanabilmektedir.

Açık Cerrahi

Genel anestezi altında gerçekleştirilen ameliyatlarda cerrah karnın kenarında bir kesi yapar. Açık cerrahi operasyonları açık cerrahi aletleri kullanılarak gerçekleştirilir. Açılan kesilerin büyüklüğü ameliyat sonrası hastanın iyileşme süresini uzamasına sebep olabilir.

Laparoskopik Cerrahi

Genel anestezi altında gerçekleştirilen ameliyat karın duvarında açılan kesiler üzerinden gerçekleştirilir. Kesilerden biri operasyon alanının iki boyutlu görüntüsünü sağlayan kamera için kullanılır. Cerrah hareketleri kısıtlı olan uzun, ince ve düz laparoskopik aletleri kullanarak operasyonu gerçekleştirir.

 

 

 Ürolojik Cerrahi ameliyatlarını robotik cerrahi sistemiyle gerçekleştiren doktorlara buradan ulaşabilirsiniz