Upj darlığı ameliyatı
ve ameliyat yöntemleri
konusunda bilgilenin.

UPJ DARLIĞI AMELİYATLARINDA HANGİ AMELİYAT YÖNTEMLERİ KULLANILMAKTADIR!

Upj darlığı ameliyatı
ve ameliyat yöntemleri
konusunda bilgilenin.

UPJ DARLIĞI

İdrarı üreten böbrekler, karnın arkasında, omurganın iki yanında bulunan iki küçük organdır. Böbrekler, tuz, potasyum ve asit dengesini sağlamak için artıkları ve fazla sıvıları vücuttan atar. Üreteropelvik bileşke (UPJ) tıkanıklığı, böbreğin üretere (idrarı mesaneye taşıyan tüp) bağlandığı noktada oluşan tıkanıklıktır. Yetişkinlerde ve çocuklarda sıklıkla görülen bir rahatsızlıktır. Bu durum böbrekten çıkan idrarın akışını engeller ve böbrekteki sıvı basıncını arttırarak zamanla böbrek fonksiyonlarının bozulmasına neden olabilir. Tıkanıklık doğuştan olabilir veya zamanla da gelişebilir. Tıkanıklık yaşla birlikte vücut şeklinde bazı değişimlere neden olabilir. Tıkanma oluştuğunda, semptomlar ortaya çıkabilir. Bu tıkanma, başka bir sebepten dolayı test yaptırıldığında keşfedilebilir. Diğer yaygın böbrek hastalıkları şunlardır:

İdrar Yolları Tıkanıklığı: Tıkanıklık idrar yolunun herhangi bir yerinde meydana gelebilir. İdrar yolları tıkanıklığı enfeksiyon ve böbrek taşı gibi ciddi yan etkilere yol açabilir. Tedavi edilmezse kronik ağrı ve böbrek hasarına yol açabilir.
Üreter Tıkanıklığı: Üreterler idrarı böbreklerden mesaneye taşıyan kanallardır. Üreter tıkanıklığı, böbrek taşının yol açtığı doku yaralanmaları, geçirilmiş cerrahi bir operasyon veya yakın organların üreteri sıkıştırması gibi sebeplerden dolayı meydana gelebilir. Tedaviye karar vermeden önce, hekimle, üreteri etkileyen farklı sebep ve durumlarla ilgili konuşmak önem arz etmektedir.

UPJ DARLIĞININ BELİRTİLERİ NELERDİR?

UPJ darlığının belirtileri şunlardır:

  • Sırt ağrısı
  • Kanlı idrar
  • Karında kitle
  • Böbrek enfeksiyonu
  • Böbreklerde gelişme eksikliği
  • Böbrek yolu enfeksiyonu
  • Ateş
  • Kusma

UPJ DARLIĞININ TANISINDA HANGİ YÖNTEMLER KULLANILIR?

Hamilelik sırasında uygulanan ultrasonografi testleri bebekteki böbrek problemlerini gösterebilir. Doğum sonrası UPJ darlığının tanısında kullanılan testler şunlardır:

BUN testi: Kandaki üre azotu karaciğerde üretilen ve idrar yoluyla vücuttan atılan bir atıktır. BUN testi ile kandaki azot miktarı ölçülebilir. Böylelikle hem böbreklerin hem de karaciğerin nasıl çalıştığı test edilmiş olur.

Kreatin Klirensi: Böbrek fonksiyonlarını değerlendirmek için kullanılan kan ve böbrek testleridir. Böbrek fonksiyonu bozukluğundan şüpheleniliyorsa kreatin klirensi testi uygulanabilir. Bu testte hem idrar hem de kan örneği kullanılır.

Bilgisayarlı Tomografi: Kemik, yumuşak doku ve damarlar da dahil vücudun detaylı bir şekilde görüntülenebildiği testtir.

İntravenöz Pyelografi: İyotlu boya maddesi hastaya enjekte edildikten sonra belli zaman aralıklarıyla görüntüleme testleri uygulanır.

Bilgisayarlı Tomografi Ürografisi (BTÜ): Böbreklerin, üreterlerin ve mesanenin değerlendirildiği görüntüleme testidir. Görüntüleme sırasında hastaya bir çeşit boya maddesi enjekte edilerek böbreklerden ve üreterlerden akışı izlenir.

Nükleer Böbrek taraması: Böbreklerin işlevinin ölçülmesi için az miktarda radyoaktif maddenin kullanıldığı bir nükleer taramadır.

Voiding Sistoüretrografisi(VSUG): Mesane boşalırken (işeme esnasında) mesane ve üretranın görüntülendiği röntgen çalışmasıdır.

Ultrason: Dokuları görüntülemek amacıyla ses dalgalarının kullanıldığı bir görüntüleme yöntemidir.

UPJ DARLIĞI NASIL TEDAVİ EDİLİR?

UPJ darlığının tedavisinde genellikle cerrahi uygulanır. Uygulanan işlemler şunlardır:

Endoskopik teknik: Hastada herhangi bir kesi açılmadan gerçekleştirilir. Hastanın üretrasına küçük bir enstrüman yerleştirilir. Bu enstrümanla cerrah tıkanıklığı açar.

Piyeloplasti: Tıkanıklığın olduğu bölgedeki yaralı kısmın çıkarılarak böbrek ve üreterin sağlıklı kısımlarının tekrar bağlanmasıdır.

Piyeloplasti ameliyatlarında kullanılabilen cerrahi yöntemler şunlardır:

UPJ darlığı
da Vinci Robotik Cerrahi ile Üroloji Ameliyatları nasıl yapılır?

Robotik Cerrahi

(Robot Yardımlı Minimal İnvaziv Cerrahi):

Operasyon hastanın karın duvarında açılan çok küçük kesilerle hedef anatomiye gönderilen robotik kollar üzerinden gerçekleştirilir. Kesilerden biri operasyon alanının 3D HD, gerçek ve eş zamanlı görüntüsünü cerrah konsoluna gönderen kamera için kullanılır. Cerrah, konsolunu kullanarak robotik enstrümanları yönetir. Böylelikle çok dar alanlarda insan eliyle yapamadığı manevraları yapma şansına sahip olur. Ayrıca laparoskopik cerrahi yönteminde yaşanan el titremesi problemini ortadan kaldırır ve laparoskopik aletlerin yapamadığı dönüş manevralarını gerçekleştirebilir. Cerraha sağlanan 3D HD görüntü kalitesi de robotik cerrahiyi laparoskopik cerrahiden ayıran özelliklerden biridir. Açılan kesilerin çok küçük olması ameliyat sonrası hastanın iyileşme süresini kısaltır.

Açık Cerrahi:

Genel anestezi altında gerçekleştirilen ameliyatlarda cerrah karnın kenarında bir kesi yapar. Açık cerrahi operasyonları açık cerrahi aletleri kullanılarak gerçekleştirilir. Açılan kesilerin büyüklüğü ameliyat sonrası hastanın iyileşme süresinde rol oynar.

Laparoskopik Cerrahi

(Minimal İnvaziv Cerrahi):

Genel anestezi altında gerçekleştirilen ameliyat karın duvarında açılan birkaç küçük kesi üzerinden gerçekleştirilir. Kesilerden biri operasyon alanının 2D görüntüsünü sağlayan kamera için kullanılır. Cerrah laparoskopik aletleri kullanarak operasyonu gerçekleştirir.

Hangi cerrah? Hangi Hastane? Bulunduğunuz bölgeye yakın Robotik cerrahi yöntemini kullanan hastane ve cerrahların iletişim bilgilerine ulaşın.
E-mail listemize kayıt olun, Robotik Cerrahi hakkında bilgilenin.