Timus bezi tümörü ameliyatı
ve ameliyat yöntemleri
konusunda bilgilenin.

TİMUS BEZİ TÜMÖRÜ AMELİYATLARINDA HANGİ AMELİYAT YÖNTEMLERİ KULLANILMAKTADIR!

Timus bezi tümörü ameliyatı
ve ameliyat yöntemleri
konusunda bilgilenin.

TİMOMA/TİMUS BEZİ KANSERİ

Timus bezi, iki akciğer arasında kalan bölgede bulunur ve çocukluk çağında bağışıklık sistemi gelişiminde kritik bir rol oynar. Timus bezi çocukluk döneminde büyür ve ergenlikten sonra küçülmeye başlar. Timus, lenfoid hücrelerinden (bağışıklık hücreleri veya lenfositler) ve astar hücrelerinden (epitel hücreler) oluşur. Timoma ve timik karsinomalar timus bezinde oluşan kanser türleridir. Timik karsinomalar agresif büyüyen kanserler olup uzak organlara metastaz yapabilir. Timik karsinomalar çok nadir olup timüs bezindeki tümörlerin yalnızca %0,06’sını oluştururlar. Timoma ise yavaş yavaş büyüyen bir kanser türüdür.

TİMOMA/TİMUS BEZİ KANSERİNİN BELİRTİLERİ NELERDİR?

Timus bezi kanseri olan kişilerin %50’sinde semptom gözlenmez ve farklı bir sebep için uygulanan görüntüleme testleri sırasında teşhis edilir. Fakat bazı durumlarda kanserin büyüklüğü nedeniyle şu belirtilere sebep olabilir:

 • Geçmeyen öksürük
 • Nefes darlığı
 • Göğüste ağrı veya basınç
 • Göz kapaklarında sarkma
 • Çift görme
 • Kol veya yüz şişmesi
 • Yutma güçlüğü
 • Anemi
 • Sık yaşanan enfeksiyonlar
 • Halsizlik
 • Baş dönmesi
 • Ateş
 • İstemsiz kilo kaybı

TİMOMA/TİMUS BEZİ KANSERİ TANISINDA HANGİ YÖNTEMLER KULLANILIR?

Timus bezi kanserinin tanısında uygulanacak testlere kanserin belirtileri, daha önce yapılan test sonuçları, hastanın yaşı ve genel sağlık durumu göz önünde bulundurularak karar verilir. Fiziksel muayeneye ek olarak kullanılabilecek testler şunlardır:

 • Bilgisayarlı Tomografi (BT): Farklı açılardan gelen x-ışınları kullanılarak vücudun iç kısmının 3 boyutlu görüntüsü oluşturulur. Elde edilen görüntüler tümörün boyutunu ölçmek için de kullanılabilir. Göğsün bilgisayarlı tomografisi timomayı teşhis edip değerlendirmek için kullanılan en yaygın testtir. Bazı durumlarda görüntüyü daha ayrıntılı elde edebilmek için taramadan önce hastanın damarına enjekte edilebilen veya hap olarak kullanılabilen bir boya verilebilir.
 • Manyetik Rezonans Görüntüleme (MR): Vücudun ayrıntılı görüntüsünü sağlamak için manyetik alanların kullanıldığı bir görüntüleme tekniğidir. Tümörün boyutunu ölçmek için de kullanılabilir. Daha net bir görüntü için taramadan önce hastaya enjeksiyon yoluyla veya hap olarak bir boya maddesi verilebilir.
 • Pozitron Emisyon Tomografisi (PET): Az miktarda radyoaktif şeker hastanın vücuduna enjekte edilir. Bu şeker en fazla enerji kullanan hücreler tarafından alınır. Kanser hücreleri de enerjiyi aktif olarak kullanırlar. Böylelikle bu radyoaktif maddenin çoğu kanser hücreleri tarafından emilir ve tarayıcı bu maddenin yoğun olarak emildiği bölgelerin belirlenmesinde yardımcı olur.
 • Biyopsi: Detaylı olarak incelenmek üzere az miktarda doku örneğinin çıkarılmasıdır. Kanserin kesin teşhisi biyopsi ile konabilir. Timoma teşhisinde biyopsi ilk seçenek değildir, öncelikle görüntüleme testleri kullanılır. Yapılan biyopsi türü kanserin bulunduğu bölgeye bağlıdır. İğne biyopsisi ile yalnızca ince bir iğne kullanılarak doku örneği alınabilir. Fakat tümörün konumuna bağlı olarak yeterli doku örneğinin çıkarılması için Chamberlain adı verilen bir prosedür gerekebilir. Bu prosedürde göğüs kemiğinin yanında 4-5 cm’lik bir kesi yapılarak tümörden bir parça doku çıkarılır.

TİMOMA/TİMUS BEZİ KANSERİ EVRELERİ NELERDİR?

Evreleme kanserin boyutunu ve vücudun hangi bölgelerine yayıldığını açıklamaya yarayan bir yöntemdir. Uygulanacak tedaviye karar verilirken kanserin evresinin bilinmesi gereklidir. Kanserin evrelenmesinde de teşhisinde kullanılan görüntüleme testleri kullanılır. Timus bezi kanseri evreleri şunlardır:

Evre I: Kanser yalnızca timüs bezinde ve timüs bezinin çevresindeki kapsülde bulunur.

Evre II: Kanser, timüs bezini çevreleyen yağ dokusunun içine veya tümörün yanındaki akciğerin astarına yayılmıştır.

Evre III: Kanser, akciğer, kan damarları ve kalp çevresindeki kese gibi timus bezine yakın diğer organlara yayılmıştır.

Evre IVA: Kanser, kalp çevresindeki keseye veya akciğere daha da yayılmıştır.

Evre IVB: Kanser, timustan uzak organlara yayılmıştır veya lenf düğümlerine sıçramıştır.

TİMOMA/TİMUS BEZİ KANSERİ NASIL TEDAVİ EDİLİR?

Timus bezi kanserinin tedavisinde izlenecek yol belirlenirken kanserin tipi, evresi, olası yan etkileri, hastanın genel sağlık durumu ve hastanın tercihleri göz önünde bulundurulur.
Tedavi yalnızca belirtileri gidermeye yönelik de olabilir. Timus bezi kanseri tedavisinde uygulanan yöntemler şunlardır:

Radyasyon Tedavisi

Radyasyon tedavisi, kanser hücrelerini yok etmek için yüksek enerjili x-ışınlarının veya başka parçacıkların kullanılmasıdır. En yaygın radyasyon tedavisi türü, vücudun dışındaki bir makineden verilen harici ışınlı radyasyon terapisidir. Bir radyasyon terapisi genellikle belli bir süre boyunca verilen belli sayıda tedaviden oluşur.
Timoma cerrahi olarak çıkarıldıktan sonra radyasyon terapisi önerilir.
Harici ışınlı radyasyon terapisi ameliyattan sonra tek tedavi olarak kullanılabilir veya kemoterapiyle kombine edilebilir.

Radyasyon terapisinden kaynaklanan yan etkiler, yorgunluk, hafif cilt reaksiyonları, yutma güçlüğü ve mide problemlerini içerebilir. Tedavi bittikten hemen sonra çoğu yan etki ortadan kalkar.

Kemoterapi

Kanser hücrelerinin bölünme ve büyüme yeteneğini durdurarak kanser hücrelerinin yok edilmesi için ilaç kullanılmasıdır. Kemoterapi ilaçları iğne yoluyla doğrudan damar yoluna veya hap şeklinde içilerek alınır. Kemoterapi tedavisi belli aralıklarla uygulanan bir tedavidir. Kemoterapi timoma ameliyatı öncesi tümörü küçültmek için, ameliyat için geç kalınmış evrede teşhis edilen timoma için veya ameliyat sonrası kalan kanser hücrelerini öldürmek için uygulanabilir.

Kemoterapinin yan etkileri kişiye, ilacın türüne ve kullanılan doza bağlıdır. Bu yan etkiler arasında yorgunluk, enfeksiyon, mide bulantısı ve kusma, saç dökülmesi, iştahsızlık ve diyare olabilir. Tedavi bittikten sonra bu yan etkiler genellikle kaybolur.

Hedeflenmiş Terapi

Kanserin büyümesini ve hayatta kalmasını sağlayan spesifik genlerin, proteinlerin veya doku alanının hedef alındığı tedavidir. Bu tedavide kanser hücrelerinin büyümesi ve çoğalması engellenirken aynı zamanda sağlıklı hücrelere verilen zarar da minimumda tutulmuş olur.
Her kanser türünün spesifik genleri ve proteinleri farklı olabilir. Bunların bilinmesi ve tedavinin planlanması için testler yapılır. Böylelikle her hastaya mümkün olan en etkili tedavinin planlanması sağlanabilir.

Timus bezi tümörleri için anti-anjiyojenez tedavisi bir seçenek olabilir. Anti-anjiyojenez tedavisi, hedefe yönelik bir terapi türüdür. Yeni kan damarları yapma işlemi olan anjiyojenezi durdurmaya odaklanmıştır. Tümör büyümek ve yayılmak için kan damarlarında dolaşan besinlere ihtiyaç duyar. Anti-anjiyojenez terapilerinin amacı tümöre giden besinleri kısıtlayarak tümörü aç bırakmaktır.

Cerrahi Tedavi

Timus bezi kanserinde cerrahi tedavinin amacı diğer tüm kanser hastalıklarında olduğu gibi kanserli dokuyu etrafındaki bir miktar sağlıklı doku ile birlikte vücuttan çıkarmaktır. Timus bezi kanseri ameliyatları genel cerrahlar tarafından gerçekleştirilir.
Cerrahi tedavi erken evre timoma için en sık uygulanan tedavi yöntemidir. Eğer tümör ameliyatta çıkarılabilecek boyutta değilse, mümkün olduğu kadar çıkartılarak belirtilerin hafifletilmesi sağlanabilir. Eğer tümör akciğerin astarına da yayılmışsa, ameliyat sırasında akciğerin astarının veya bir kısmının çıkarılması gerekebilir. Timus bezi kanseri ameliyatında kullanılan cerrahi yöntemler şunlardır:

da Vinci Robotik Cerrahi ile Göğüs Cerrahisi Ameliyatları Nasıl Yapılır? Videoyu İzle

Robotik Cerrahi

(Robot Yardımlı Minimal İnvaziv Cerrahi):

Robotik cerrahi hastada birkaç küçük kesi açılarak gerçekleştirilir. Robotun 540 derce dönebilen enstrümanları ve cerraha 3 boyutlu görüntü sağlayabilen kamerası bu kesiler yardımıyla operasyon bölgesine gönderilir. Hastayla aynı odada bulunan konsol aracılığıyla cerrahın yaptığı el hareketleri aynı zamanda robotun enstrümanlarına iletilir ve operasyon gerçekleştirilir. Tüm operasyon boyunca hastanın başında bulunan bir cerrah da operasyon süresince konsol başındaki cerrahın ihtiyacı olduğu takdirde steril olarak hastaya veya enstrümanlara müdahale eder. Yani robotik cerrahi yönteminde hastaya 3-4 metre mesafedeki cerrah konsolundan ameliyatı yönetirken hastanın hemen yanında steril olarak bulunan cerrah da konsoldaki cerraha yardımcı olur.

Açık Cerrahi:

Laparotomi olarak da bilinen açık cerrahi yönteminde cerrah açık cerrahi aletleriyle ameliyatı gerçekleştirir. Açık timüs bezi kanseri ameliyatı sırasında hastanın göğüs kafesi kesilir ve timüs bezi ile birlikte çevresindeki bir miktar sağlıklı doku çıkarılır.

Laparoskopik Cerrahi

(Minimal İnvaziv Cerrahi):

Laparoskopik cerrahi yöntemi robotik cerrahide olduğu gibi açılan 1 cm’lik birkaç küçük delikten laparoskopik enstrümanların kullanımıyla gerçekleştirilir. Tüm ameliyat boyunca hastanın başında bir asistan durarak cerraha operasyon bölgesinin 2 boyutlu görüntüsünü sağlayan kamerayı tutar. Monitör aracılığıyla ameliyathaneye yansıtılın 2 boyutlu görüntü rehberliğinde ameliyat gerçekleştirilir. Küçük kesiler sayesinde hastanın günlük yaşantısına dönme süresi büyük kesilere göre daha kısa olur.

Hangi cerrah? Hangi Hastane? Bulunduğunuz bölgeye yakın Robotik cerrahi yöntemini kullanan hastane ve cerrahların iletişim bilgilerine ulaşın.
E-mail listemize kayıt olun, Robotik Cerrahi hakkında bilgilenin.